Egyptisk tallsystem

I Egypt hadde man en periode et additivt tallsystem. Man hadde egne symboler for tallene 1, 10, 100, 1000 og så videre, og kunne så sette sammen alle positive heltall ut fra disse symbolene. For eksempel kunne man skrive tallet som vi skriver 123 ved å ta ett hundresymbol, to tiersymboler og tre enersymboler.

Dette i sterk kontrast til vårt hindu-arabiske tallsystem, hvor vi har symbolene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, og hvor det samme symbolet kan ha ulik verdi alt etter hvor det er plassert.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License