Ellipse

En ellipse er en geometrisk figur. Den består av punkter som har en fast samlet avstand fra to brennpunkter. Når disse to brennpunktene møtes går ellipsen over til en sirkel.

Historisk var ellipsen definert som et kjeglesnitt. Når man kutter en kjegle "tvers over", blir kuttflaten sirkulær. Men kutter man litt på skrå, vil kuttflaten bli elliptisk. (Kutter man enda mer på skrå, kan man også få parabel og hyperbel).

Ved formel kan vi definere ellipsen slik:

(1)
\begin{align} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \end{align}

der a og b er konstanter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License