En-til-en-korrespondanse

En-til-en-korrespondanse innebærer at hvert element i en mengde har nøyaktig ett tilhørende element i en annen mengde og omvendt.

Dette er en helt sentral del av telling, idet det er viktig for resultatet at man klarer å si ett tallord for hvert objekt man skal telle. Før man lærer det, vil mange barn si telleremsen i en annen takt enn de peker og dermed få feil antall (som gjerne også kan variere fra gang til gang).
Barna må kunne knytte tallordene til tingene de teller en for en. Når barna har lært dette, vil de ofte peke på eller berøre det lett. Dette for å vise at det blitt talt. De uttaler tallordene etter hvert som de teller.

Innen funksjoner kan vi også snakke om en-til-en-korrespondanse. For eksempel er funksjonen $y=2x$ en en-til-en-korrespondanse, fordi det til hver verdi av y tilhører en - og bare en - verdi av x, og det til hver verdi av x tilhører en - og bare en - verdi av y. Motsatt er $y = x^2$ ikke noen en-til-en-korrespondanse, fordi det finnes to x-verdier til y-verdien 4, for eksempel. (x = -2 og x = 2)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License