Enerplass

I posisjonssystemer er det sifferets plass som bestemmer om det er enere, tiere eller hundrere.

I heltall er sifferet som er lengst til høyre på enerplassen. I desimaltall er enerplassen den plassen som er rett til venstre for komma.

For eksempel i tallet 628.
sifferet 8 er på enerplassen
sifferet 2 er på tierplassen
sifferet 6 er på hundrerplassen.

Da kan man si at man har 8 enere, 2 tiere og 6 hundrere.

For at barna skal få en lettere forståelse av disse plassene er det smart å tegne opp et stort sifferhus på et A4-ark. Der det står hundrerplass, tierplass og enerplass. Om vi laminerer disse arkene kan de brukes ofte med tusj som kan viskes bort. På denne måten kan vi jobbe med posisjonsystemet i hele klassen. Du skriver opp et regnestykke på tavla, og elevene skal sette opp regnestykket i de riktige delene av huset på det laminerte arket. De holder opp arket, og du kan se hva elevene har gjort. Å bruke et slikt sifferhus bevisstgjør elevene på å tenke over de ulike posisjonene (spesielt i regnestykker, da mange ofte setter enerne på hundreplassen).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License