Et sekstimers opplegg om matematikkhistorie

I februar 2011 ble det gitt et sekstimers undervisningsopplegg om matematikkhistorie ved Høgskolen i Oslo (5-10-utdanningen). Målsettingen var først og fremst didaktisk: å vise ulike måter å arbeide med matematikkhistorie på i grunnskolen.

Temaer:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License