Etnomatematikk

Etnomatematikk er studiet av forholdet mellom matematikk og kultur.

Tradisjonelt har matematikkhistorie blitt sett på som beskrivelsen av hvordan matematikk har blitt utviklet, og har lett fått et "ovenfra-og-ned"-synspunkt, idet professorer på universiteter har vært mest opptatt av hvordan vitenskapsmatematikken har utviklet seg til det den er i dag. Etnomatematikken tar et annet utgangspunkt, for eksempel i hva slags matematikk som er involvert i fletting av kurver i Afrika eller i gatehandel blant gatebarn i Brasil. To av de ledende forskerne innen etnomatematikk har vært Ubiratan d'Ambrosio og Paulus Gerdes.

Noen eksempler på etnomatematikk:

I undervisnigen kan etnomatematikk bidra til å synliggjøre hvilken rolle matematikk har hatt i alle kulturer. Det kan også brukes til prosjektarbeid hvor elevene skal finne matematikk i egen kultur. En del lærere har også gode erfaringer med å trekke inn etnomatematikk i undervisningen i flerkulturelle klasser, for å synliggjøre ulike kulturers matematikk. Men dette har også blitt kritisert, fordi det for eksempel ikke er opplagt at norske elever med pakistansk bakgrunn føler at matematikken blir mer relevant av at man snakker om hvilken matematikk som brukes i Pakistan.

Engelsk Wikipedia: Ethnomathematics

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License