Etymologi

Etymologi er læren om ords opphav. For eksempel kommer ordet etymologi fra gresk έτυμος, étymos, virkelig, sann og λόγος, lógos, lære.

I denne wikien er begrepenes etymologi ofte tatt med. Dette er fordi etymologien ofte kaster lys over ordenes betydning, av og til på morsomme eller overraskende måter. Når vi ber om at elevene skal lære et nytt ord og de spør "Hvorfor heter det det?", er det greit om vi har et artig og informativt - og naturligvis korrekt - svar.

Et eksempel: ordet "intervall", som jo betegner tallområdet mellom to tall i matematikken, kommer fra latin intervallum som betyr "plass mellom vollene".

Kryssord

Den viktigste rollen til etymologi i skolehverdagen må være å forklare nye ord som elevene er ukjent med. Likevel kan det kanskje være mulig å vekke litt nysgjerrighet med en kryssord?

flickr:5473120787

Vannrett

3. fra italiensk ”ett stort tusen” (7)
4. fra latin algorismus fra arabisk al-Khwarizmi, en arabisk matematiker (9)
5. fra gresk ӌ markere med linjer (7)
7. fra latin, superlativ av magnus ”stor” (8)
10. fra gresk ”tversover” + ”mål” (8)
15. siffer etter komma, fra latin ”tiende” (7)
17. kunsten å dele et tall i like store deler, fra latin (8)
18. fra latin ”framførelse”, sannsynligvis beslektet med sanskrit bhunkte ”han nyter” (8)

Loddrett

1. fra latin ”bord, liste” (6)
2. flatemål fra latin ”åpen plass, flate” (5)
3. fra latin ”midten” (6)
6. fra gresk ”trebit virvlet på en tråd”, fra rhembein ”å virvle” (5)
8. fra latin ”å trekke nedenfra, å trekke tilbake”, fra ”under” + ”å trekke” (10)
9. fra engelsk, kortform av graphic formula, fra gresk graphikos (4)
11. fra gresk ”mange, flere, mye” + ”vinkel” (7)
12. å legge sammen, summere fra latin (6)
13. fra latin ”stråle, hjuleike” (6)
14. tall som betegner et antall deler av en enhet, fra lavtysk ”brudd” (4)
16. ble i begynnelsen definert som en timilliondel av avstanden fra nordpolen til ekvator. (5)

(fasit)

Wikipedia: Etymologi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License