Eudoksos

Eudoksos (ca. -408 - ca. -355) fra Knidos ved Svartehavet var lege, astronom og matematiker.

Han tilskrives ekshausjonsmetoden (utfyllingsmetoden), og ifølge Arkimedes er Eudoksos opphavsmannen til to setninger om volum: En kjegle er en tredjedel av sylinderen på samme grunnflate og med samme høyde, og En pyramide er lik tredjedelen av et prisme som står på samme grunnflate og har samme høyde.[1]

Wikipedia: Eudoksos fra Knidos

Bibliography
1. Brun, Viggo: Alt er tall, Universitetsforlaget 1964.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License