Euklid

Euklid (-325- -265) var en matematiker som arbeidet i Alexandria i Egypt. Han skrev en av verdens mest innflytelsesrike bøker, Elementene, som dannet grunnlaget for oppfatningen av matematikk mange steder helt fram til vår egen tid.

Vi kan ikke snakke om gresk matematikk uten å nevne Euklid (ca. –300). Det er uklart hvor stor matematiker Euklid selv var – mye av det som han skrev i den legendariske boka “Elementer” var funnet ut før, for boka hans var ment å være en oppsummering av matematisk kunnskap fram til hans tid. Det lykkes den så bra med, at mange tidligere matematikkbøker ikke lenger ble kopiert (å kopiere bøker handlet jo tross alt om å skrive av for hånd, så det var ikke noe man gjorde uten at man hadde behov for det) – så i dag har vi vanskelig for å vite hva som var nytt og hva som var gammelt.

Euklid prøvde altså nærmest å skrive en “lærebok” i matematikk, men han kunne nok aldri forestille seg at den skulle bli brukt som lærebok for relativt små barn et par tusen år etter hans død. I mange land og lenge var skolematematikk nærmest synonymt med “Euklid”. Den matematikken Euklid beskjeftiger seg med – en matematikk som starter med innlysende påstander (aksiomer) og deretter utvikler alt logisk og stringent – er langt unna den matematikken som folk flest har holdt på med i tusenvis av år før Euklid. Blant argumentene for å holde på med dette i skolen (på samme måten som for latin) var jo at den trente opp hjernene i logisk tenkning. Dessverre finnes det lite forskningsmessig bevis for at slik trening i matematikk automatisk overføres til andre områder i livet.

Innen geometrien skiller man i dag mellom "euklidsk" og "ikke-euklidsk geometri".

Wikipedia: Euklid
matematikk.org: Euklid

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License