Faktorisere tall

A faktorisere er å skrive et tall ved hjelp av faktorer, for eksempel 12 = 3 * 4 (eller 12 = 2 * 6 eller 12 = 2 * 2 * 3).

Et tall er primtallsfaktorisert når det er skrevet som et produkt der faktorene er primtall, for eksempel 84 = 2 * 2 *3 * 7.

Å kunne faktorisere tall er viktig for eksempel når vi skal forkorte brøker, og er dessuten sentralt i tallære.

Når et tall er lik summen av sine "små faktorer", kalles det et perfekt tall.

Tall n Faktorer i n Antall faktorer Sum av faktorer Sum av små faktorer
6 1, 2, 3, 6 4 12 6
7 1, 7 2 8 1
8 1, 2, 4, 8 4 15 7
10 1, 2, 5, 10 4 18 8
12 1, 2, 3, 4, 6, 12 6 28 16
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License