Fakultet

Skrivemåten 5! (leses "fem fakultet") betyr produktet av de fem første tallene - altså $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.

Skrivemåten ble først brukt av Christian Kramp i 1808, som erstatning for en skrivemåte hvor tallet hadde en strek til venstre for seg og en strek under seg. Skrivemåten med utropstegn var enklere for boktrykkerne, men skrivemåten vakte også irritasjon – i 1848 skrev Augustus DeMorgan at ”blant det verste barbari er det å introdusere symboler som er helt nye i matematikk, men perfekt forstått i vanlig språk. Forfattere har lånt fra tyskerne forkortelsen n! for $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1) \cdot n$ , noe som får det til å virke som om sidene uttrykker overraskelse og beundring over at 2, 3, 4 osv. er å finne i matematiske resultater.” Skrivemåten har festet seg, til tross for protestene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License