Falsk positiv

Når du gjennomfører en test, for eksempel for å sjekke om du har en sykdom, kalles det en "falsk positiv" hvis testen indikerer at du har sykdommen selv om du ikke har den. Det viktigste med slike tester er tross alt å addekke folk som faktisk har sykdommen, så det viktigste er at testen ikke sier "Ingen fare!" når vedkommende faktisk har sykdommen. Dermed godtar vi en god del "falske positive" hvis bare testen er god på å avsløre sykdommen.

Les mer:
The danger of false positives

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License