Fellesnevner

Når man har to eller flere brøker kan man alltid utvide brøkene slik at de får den samme nevneren. Denne felles nevneren kalles "fellesnevner".

En enkel måte å finne felles nevner er å utvide den ene brøken med nevneren i den andre og omvendt: For eksempel kan man finne fellesnevner til $\frac{2}{9}$ og $\frac{1}{6}$ slik:

(1)
\begin{align} \frac{2}{9} = \frac{2 \cdot 6}{9 \cdot 6} = \frac{12}{54} \end{align}
(2)
\begin{align} \frac{1}{6} = \frac{1 \cdot 9}{6 \cdot 9} = \frac{9}{54} \end{align}

Dette er en måte å finne felles nevner som riktignok fører til unødvendig stor nevner i mange tilfeller, men som er enkel å forstå. For å unngå unødvendig stor nevner, kan man isteden bruke minste felles multiplum som fellesnevner. Eller man kan alternativt bruke metoden ovenfor, og så forkorte med største felles faktor for de opprinnelige nevnerne (som i eksemplet er 3).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License