Femkant

En femkant er en figur bestående av fem rette sider, og kalles også pentagon.

Vinkelsummen i en femkant er 540 grader. Dette kan vises ved å dele femkanten opp i tre trekanter, som hver har vinkelsum 180 grader.

Femkanter er riktignok ikke så allestedsnærværende som trekanter og firkanter, men finnes av og til i arkitektur, for eksempel i Pentagon-bygningen i USA.

PentagonR0409_468x261.jpg

Hvis man forlenger alle sidene i en pentagon slik at de skjærer hverandre, får vi et pentagram.

pentagramw.png

Legg merke til at pentagrammet består av fem sammenhengende rette linje. Vi kan tegne pentagrammet uten å løfte blyanten fra papiret.

Pentagrammet blir brukt som symbol i mange sammenhenger. Nedenfor ser du riksvåpenet til Marokko og logoen til oljeselskapet Texaco.

texaco.gifMorocco_flag.gif

Hvis vi har en pentagon, kan vi tegne et pentagram på en annen måte. Vi trekker alle diagonalene i pentagonen som vist på figuren nedenfor.

pentagram2.png

Vi finner igjen pentagrammet i det indre av pentagonen. I det indre av pentagrammet finner vi en ny pentagon som er mye mindre enn den vi begynte med. Hvis vi trekker alle diagonalene i den lille pentagonen, får vi denne figuren. Vi finner igjen pentagrammet og en pentagon innerst inne. Nå kan vi fortsette å tegne diagonalene i den innerste pentagonen og få frem et nytt pentagram og en ny pentagon.

pentagram3.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License