Fermats siste sats

Pierre de Fermat var en stor matematiker, og i hans etterlatte skrifter sto det å lese at ”Hvis et heltall n er større enn 2, så vil likningen $a^n + b^n = c^n$ ikke ha noen løsninger der a, b og c er positive heltall.” (Dette var skrevet i margen på Diofants Aritmetika.)

Uheldigvis var dette ikke noen enkel sak å bevise – det tok 357 år før noe godtakbart bevis var klart (av Andrew Wiles) – og det brukte metoder som Fermat ikke kan ha kjent til. Letingen etter dette beviset har ført til store mengder ny matematikk – delvis også matematikk som er brukbar til praktiske formål.
Selve resultatet er vel egentlig ganske overraskende. Det finnes jo uendelig mange slike løsninger når $n = 2$. De kaller vi pytagoreiske tripler. Hver gang vi har en rettvinklet trekant med heltallige sidelengder, har vi et pytagoreisk trippel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License