Figurtall

Figurtall er et tall som kan representeres ved et geometrisk mønster slik som et polygontall eller et polyedrisk tall. For eksempel kan vi bruke brikker til å bygge figurer. Dersom vi utvider figuren på samme måte hver gang vi legger til bruker, lager vi et mønster. Trekanttall kan fremstilles som prikker i et trekantmønster og bygges opp av 1, 2, 3, 4, 5, og 6 elementer. .
figurtall.png

Mens firkanttall 1, 4, 9, 16 og 25 elementer. Figurtall eller polygontall egner seg godt til å jobbe med tallmønstre i skolen. Man kan arbeide med det langt ned i klassetrinnene og formulere enkle sammenhenger med ord, og man kan arbeide med det på ungdomstrinnet og koble inn algebraisk notasjon. Av de enkleste figurtallene er trekanttallene.

Se for eksempel epsilon kap. 6 for mer om dette.

Figurtall ble studert allerede av Pytagoras.

Undervisningsopplegg

Symmetri og mønster - Geometrisk og tallmessig

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License