Fingermetoden for multiplikasjon

Dersom man ikke behersker hele den lille multiplikasjonstabellen, men behersker den opp til 5x5, kan man bruke en metode som kalles "fingermetoden" til å regne ut resten. Metoden er forklart i denne videoen:

Algebraisk forklaring

Hvis du skal regne ut regnestykket $a \cdot b$, hvor a og b begge er tall fra og med 5 til og med 10, vil du holde nede $a-5$ fingre på høyre hånd (og holde oppe $10-a$ fingre), mens du på venstre hånd holder nede $b-5$ fingre (og holder oppe $10-b$ fingre).

Når du så teller de fingrene du holder nede som tiere, får du $10 (a-5 + b-5) = 10 (a+b-10) = 10a + 10b - 100$
Når du så ganger sammen de fingrene du holder oppe, får du $(10-a)(10-b) = 100 - 10a - 10b + ab$.

Ialt gir dette: $10a + 10b - 100 + 100 - 10a - 10b + ab = ab$. Altså har vi fått det resultatet vi var ute etter.

Det finnes også andre algoritmer for multiplikasjon som gjelder spesielle av gangene: her er eksempel på metode for 9-gangen:
http://www.youtube.com/watch?v=wIhSJVbnaIE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IRckyNIOvBw

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License