Firefargeteoremet

Det var Francis Guthrie som i 1852 oppdaget at det kunne se ut som det holdt å bruke 4 farger når man skulle fargelegge et kart, dersom målet var at land med felles grense ikke skulle ha samme farge. Dette er et eksempel på et matematikkproblem som er lett å formulere men vanskelig å løse.

I 1890 klarte Percy Heawood å bevise "femfargeteoremet", altså at fem farger er tilstrekkelig til å fargelegge et kart. Så, i 1922, viste Philip Franklin at det er tilstrekkelig med fire farger på kart med opptil 25 land. I 1926 økte C. N. Reynolds, Jr. dette til 27, i 1940 økte det til 35 ved et bevis av C. E. Winn. Og i 1970 økte Øystein Ore og Joel Stemple tallet til 39.

I 1976 ble "firefargeproblemet" løst av Kenneth Appel and Wolfgang Haken. Det ble det første matematiske teorem som ble bevist ved hjelp av datamaskin.

Dansk Wikipedia: Firfarveproblemet
Engelsk Wikipedia: Four color theorem
St. Andrews-sidene: The four colour theorem

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License