Firetallsystem

Firetallsystemet er et posisjonssystem med fire symboler: 0, 1, 2 og 3.

Når vi kommer til tallet "fire" har vi gått tom for symboler, så vi skriver dette som 10 ("en firer og ingen enere". De første tallene i tallrekka blir dermed: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 100, 101, 102, 103, osv. Vi ser at plassverdiene i dette systemet blir 1 (lengst til høyre i heltall), så 4, deretter 16, så 64 osv.

Vi får følgende multiplikasjonstabellen i dette tallsystemet:

3 3 12 21
2 2 10 12
1 1 2 3
x 1 2 3

Eksempel på addisjon:

flickr:5351974948

Eksempel på multiplikasjon:

flickr:5351361729

Eksempel på divisjon:

flickr:5351361779

Se også femtallsystem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License