Fjerding

Fjerding er en måleenhet for lengde og var ei 1/4 mil (9000 fot) eller cirka 2824 meter.

Småguttene var alt ute på myren for å sanke multer, og jublet hver gang de så en rødmende kart. Jomfruen og jeg fulgte efter. Kranset med furu og gran strakte myren seg fjerdinglangt ut mot vest. (Fra Asbjørnsen og Moe: Huldreætt.)

Jeg skyndte meg avsted, men jeg ble snart var at det var lenger unna enn jeg hadde trodd i førstningen; for da jeg hadde gått en halv fjerdings vei, skilte en dyp dal meg fra lyset. (Fra Asbjørnsen og Moe: En Sommernatt på Krokskogen.)

Litteratur

Jon Henjum: Fjerdingsveg, Tangenten 4/2002 s. 16.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License