Florence Nightingale

Født 1820 i Firenze, Italia, død 1910 i East Wellow, England.

Hun fikk sin første ”utdanning” av en guvernante, etter hvert tok faren over. I 1840 ba hun sine foreldre om å få lov til å studere matematikk, og etter at de hadde nektet enn stund, gikk de med på det. I 1850 begynte hun praksis i et sykehus i Egypt.

I 1853 startet Krimkrigen, og Nightingale fikk jobben som ”Superintendent of the Female Nursing Establishment of the English General Hospitals in Turkey”. Nightingale innførte bedre rutiner, rent vann, frukt og grønnsaker og bedre utstyr. Hun innførte også et registreringssystem for dødeligheten, og kunne bruke sine matematikkunnskaper til å presentere resultatene både i rene tall og grafisk: dødeligheten sank fra 60 % til ca. 2 %.

Da Nightingale returnerte til England i 1856, påviste hun at dødeligheten av soldater (i fredstid) var den dobbelte av dødeligheten for sivilister, og hun påpekte at dette skyldtes dårlige sanitærforhold i militærsykehusene. Resten av livet arbeidet Nightingale videre for å gjøre sykepleieryrket til et seriøst og respektabelt yrke med egen utdanning.

Nightingale er derfor et utmerket eksempel på at matematikk (her: statistikk) blir tatt i bruk for å løse konkrete problemer som mennesker møter - i dette tilfellet å overbevise politikerne om at noe måtte gjøres for å redde soldaters liv.

Litteratur

Flakstad, Helge: Florence Nightingale, Tangenten 2/1999.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License