FNs barnekonvensjon

FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1989.

Noen av de grunnleggende rettigheter som barn har i følge denne konvensjonen er:

  • Alle barn er født med rettigheter.
  • Alle barn har rett til utdanning, rett til en trygg oppvekst og et godt helsetilbud.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til å ha innflytelse over eget liv og til en rettferdig behandling.
  • Alle barn har rett til omsorg og beskyttelse.

Unicef: Barnekonvensjonen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License