Forgrunn

Ole Skovsmose har brukt begrepet forgrunn som en motsetning til elevers bakgrunn. Elevens forgrunn er elevens opplevelse av (framtidige) muligheter, elevens framtid. I motsetning til bakgrunnen er forgrunnen dynamisk - man kan endre syn på egen forgrunn.

En lærer kan ikke påvirke elevens bakgrunn, men han kan påvirke forgrunnen, ved å hjelpe eleven til å se muligheter eleven ikke før har sett.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License