Forholdstall i geometrien

Beskrivelse:

Forholdstall er et sentralt begrep i matematikk og brukes innen mange matematiske områder. Noen av bruksområdene er avstandsberegning på kart, ved forstørring eller forminsking av geometriske figurer, innen prosentregning og innen brøkregning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License