Formativ vurdering

I vurdering kan vi skille mellom formativ vurdering og summativ vurdering. Formativ vurdering er vurdering som har til hensikt å bidra til elevens videre læring, mens summativ vurdering er ment å være en oppsummerende/avsluttende vurdering.

Nå er det like vanlig å bruke begrepene underveisvurdering og sluttvurdering når man vil skille mellom ulike vurderingsformål.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License