Formlikhet

To formlike geometriske figurer er like i form, men ikke nødvendigvis i størrelse. Forholdet mellom sider og vinkler er konstant.

Eksempel

Trekant 1 og 2 kan ha ulik størrelse, men forholdet mellom vinklene og sidene i trekant 1 er de samme som trekant 2.

Mer om dette her: http://www.matematikk.net/ressurser/per/per_oppslag.php?aid=487

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License