Forord

Wikier pleier sikkert ikke å ha noen forord, men vi prøver oss likevel:

At læring kan sammenliknes med en reise, er ikke noen ny idé. Vi kan imidlertid se på reiser på mange slags måter. Er poenget med reisen å komme fram, eller er poenget opplevelsene underveis? Er det greiest å reise på egen hånd eller er det best å reise i følge? Er det morsomst å planlegge reisen i detalj på forhånd, eller er det mye morsommere å ta alle avgjørelsene underveis? En pakketur til syden hvor reise, hotell og aktiviteter er lagt opp gir vanligvis en helt annen opplevelse enn en reise du legger opp selv hvor du kan følge dine egne innskytelser og interesser. På ukjente trakter eller der terreng eller kultur er vanskelig tilgjengelig vil du normalt ha behov for noe støtte. Til hjelp for planleggingen og turen er det nyttig med en guide. I reisemetaforen kan dette gjerne være en Lonely Planet-guide – den gir råd og idéer, uten at den gir noe standardsvar på hva som bør gjøres eller når.

Lærebøker skrives ofte som pakketurer, og kurs undervises ofte slik man ledes fra sted til sted i en pakketur eller på et cruise. Vårt prosjekt i denne omgang er å gjøre det mulig å tilnærme seg fagstoffet på en litt annen måte – vårt prosjekt er rett og slett å skrive en reiseguide for lærerutdanningen slik at du kan planlegge og arbeide deg gjennom det du mener er mest relevant for deg. Vår viktigste oppgave som lærere blir da i tillegg til guidens tekst å hjelpe deg og din gruppe fram til, inn i og omkring i områder dere finner interessante. Hvis denne guiden skulle vise seg ubrukelig, kan vi i hvert fall love at vi har fått masse ut av det ved at vi har vært nødt til å se på store deler av fagstoffet fra nye synsvinkler. Dersom denne guiden er meningsfull og derfor kan ha livets rett, bør den sikkert forbedres. Kommentarer og forslag til endringer og tillegg taes i mot med takk.

Lykke til!

(Pr. august 2011 har eleviki hatt over 84.000 besøk. I skoleåret 2010/2011 hadde wikien over 66.000 besøk, mot drøyt 13.000 besøk året før. Så wikien er i vekst.)

Om logoen

eleviki%20logo.jpg

Logoen for eleviki ble laget 24. oktober 2011 av Bjørn Smestad. Den er løselig basert på den første logoen for Wikipedia (med samme opphavsmann), og skal forestille en e (for eleviki). Teksten i bakgrunnen er fra forordet til Lewis Carrolls "Euclid and his Modern Rivals", løselig oversatt av Bjørn Smestad. I avsnittet beskriver Carroll at han ikke synes at geometri er et for alvorlig tema til at man kan spøke om den. Avsnittet i sin helhet er:

"På en måte er denne boka et eksperiment, og kan vise seg å bli en fiasko: Det jeg mener er at jeg ikke har funnet det nødvendig å opprettholde gjennomgående den alvorlige stil som vitenskapelige forfattere vanligvis bruker, og som på en eller annen måte har endt opp med å bli betraktet som et «uatskillelig følgesuvenn» ved undervisning i vitenskapene. Jeg kunne aldri helt se rimeligheten av denne eldgamle loven: det finnes uten tvil fag som i sin essens er altfor alvorlige til å tåle noen humørfylt behandling – men jeg kan ikke se at geometri er et av dem. Likevel stoler jeg på at man ser at jeg har tillatt meg et glimt av den komiske siden av ting bare ved passende anledninger, når den slitne leseren godt kunne begjære et øyeblikks pusterom, og ikke på ved anledninger hvor det kan true kontinuitet i argumentsrekkefølgen."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License