Førstegradslikning

En førstegradslikning (eller en lineær likning) er en likning hvor de ukjente er av første grad, altså ikke multiplisert med annet enn konstanter.

For eksempel er $x+3 = 5$ en førstegradslikning, mens $x^2 + 3 = 5$ ikke er det. (Den siste er en andregradslikning.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License