François Viète

François Viète (1540–1603) var en fransk matematiker og jurist.

Et av hans viktigste bidrag er å innføre bokstaver for ukjente tall og dermed utvikle symbolsk algebra. Dette gjorde han i verket Canon mathematicus fra 1579.

Engelsk Wikipedia: Franciscus Vieta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License