Gabriel Cramer

Gabriel Cramer. Født i 1704 i Geneve, Sveits, død i 1752 i Bagnols-sur-Cèze, Frankrike.

Da han i 1724 søkte om professorat i filosofi i Geneve, valgte man å opprette et eget matematikkprofessorat som han og Jean-Louis Calandrini fikk på deling. Han ble også oppmuntret til å reise, noe som gjorde at han kom i kontakt med mange av Europas ledende matematikere – og han fortsatte å korrespondere med dem resten av livet. Han publiserte artikler om geometri, matematikkhistorie, filosofi og beregning av påsken. Men hans hovedverk var Introduction à l'analyse des lignes courbes algébraique. Han fikk også det ærefulle oppdraget med å redigere Johann og Jacob Bernoullis samlede verker.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License