Galileo Galilei

Galileo Galilei. Født 1564 i Pisa, Italia. Død 1642 i Arcetri (nær Firenze), Italia.

Han studerte medisin ved universitetet i Pisa, men ble professor i matematikk ved universitetet i Padua i 1592. Her konstruerte han også teleskop, og gjorde viktige oppdagelser med disse. Han oppdaget at Venus også hadde ”faser” på samme måten som månen, og derfor måtte rotere rundt sola (ikke rundt jorda). Dette endte med at han fikk problemer med inkvisisjonen, og han ble dømt til livsvarig husarrest og ble forbudt å publisere mer. Dette anses som en mild dom i forhold til andre dommer på den tiden. Galilei hadde veldig stor innflytelse på ettertiden, ikke minst gjennom måten han fant kunnskap gjennom eksperimenter.

matematikk.org: Galileo Galilei

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License