Gall-Peters-projeksjonen

Gall-Petersprojeksjonen er en måte å lage kart på som gjør at forholdet mellom arealer blir bevart, i motsetning til den mer brukte Merkatorprojeksjonen. Valget av kartprojeksjon har politiske implikasjoner, idet Merkatorprojeksjonen gjerne underdriver Afrikas størrelse, mens størrelsen av land langt mot nord (eller sør) overdrives.

Engelsk wikipedia: Gall-Peters projection

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License