Gangekryss

Gangekryss: et gangekryss er en tabell der tallene som står i rammen, skal være produktet av tallene i en kolonne eller en linje.

Eksempel på en gangekryssoppgave:

x
1 3 4
2 5 3
7 1 5

eller

x 14 15 60
12 3
5 3
35 7 1

Svar (i begge tilfeller):

x 14 15 60
12 1 3 4
30 2 5 3
35 7 1 5

Gangekryss er altså en oppgavetype som trener multiplikasjon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License