Geobrett

Et geobrett (også kalt "spikerbrett") er et brett med spiker plassert i et rutemønster, hvor man kan bruke en strikk til å lage ulike former. (Se også pluggbrett.)

flickr:5734116354

Undervisningsopplegg

Spikerbrett
Vinkler og trekanter

Lenker

Virtual Geoboard

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License