Geometrisk figur

Med begrepet "geometrisk figur" mener vi ikke en bestemt type figurer, men snarere en bestemt måte å se på figurer på. Når vi ser på en figur som en "geometrisk figur" er vi ikke opptatt av figurens farge, materiale, posisjon eller retning for eksempel, men kun de punktene som utgjør figurens yttergrense.

I skolen opererer vi med mange begreper for undergrupper av geometriske figurer. Disse behandles mer utførlig i hver sin artikkel:

Figurer i planet:

Romfigurer:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License