Georges Cuisenaire

Georges Cuisenaire (1891-1976) var en belgisk barneskolelærer. Han er mest kjent for å ha utviklet cuisenairestavene og å ha publisert boka Les nombres en couleurs i 1952.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License