Georges Louis Leclerc Comte de Buffon

Georges Louis Leclerc Comte de Buffon. Født 1707 i Montbard, Côte d'Or, Frankrike, død i 1788 i Paris.

Mest kjent for sitt verk Histoire naturelle, générale et particulière i 36 bind. Innen matematikk jobbet han med mekanikk, geometri, sannsynlighetsregning, tallteori og differensial- og integralregning. I matematikkretser er han nok mest kjent for ”Buffon’s Needle Problem” – se http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Probability/Buffon.shtml for ”Buffon's Noodle Simulation”.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License