Gjennomsiktighet

Luciano Meira innførte begrepet "gjennomsiktighet" for bruk ved vurdering av hvor gode konkreter er i undervisningen.

Kaye Stacey så på tre faktorer som påvirker gjennomsiktigheten: det konkrete materialets egnethet, hva som skjer når materialet brukes, og den enkelte elevs engasjement i materialet. (For mer om dette, se epsilon s. 187-189.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License