Gjennomsnitt

Gjennomsnitt (også kalt aritmetisk gjennomsnitt eller middelverdi) er et sentralmål. Det framkommer ved å addere alle observasjonene og dividere med antallet observasjoner.

Undervisningsopplegg

Gjennomsnitt
Temperatur. 🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄😐🙄😐😐

Litteratur

Det er behandlet i Matematikk for lærere 11.2, Aha 6.4 og Matematikk for allmennlærerutdanningen 2 9.5.2. Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 4.1 har en mer utførlig behandling, i tillegg til at kap. 5 går nøye inn på gjennomsnittets egenskaper i forhold til medianen. Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 7.1.1 og Aha 6.4 tar for seg gjennomsnitt i klassedelt materiale.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License