Gjennomsnittlig absoluttavvik

Dette spredningsmålet kalles ofte bare gjennomsnittsavvik, og behandles i Matematikk for lærere 11.2 og Aha 6.5 og er nøyere behandlet i Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsregning 6.3.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License