Gjentatt addisjon

En av flere måter å se på multiplikasjon på, er å se det som gjentatt addisjon. Det vil si at vi ser på $4 \cdot 3$ som $3 + 3 + 3 + 3$ (ev. $4 + 4 + 4$). Dette er sannsynligvis den enkleste innfallsvinkelen til multiplikasjon, men den kan ikke videreføres smertefritt til for eksempel multiplikasjon av desimaltall eller multiplikasjon av brøk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License