Gloseprøve

Gloseprøver er vanlig i språkfag for å bidra til læring av nye ord. Det kan imidlertid også brukes i andre fag når det er mange nye ord elevene må forholde seg til.

Undervisningsopplegg

Gloseprøve i matematikk, 8. trinn
Gloseprøve i matematikk, 9. trinn
Gloseprøve i matematikk, 10. trinn

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License