Goldbachs formodning

Christian Goldbach kom i et brev til Leonhard_Euler med en formodning som vi i dag skriver slik: Hvert partall større enn to kan skrives som en sum av to primtall.

Formodningen er ikke bevist, til tross for iherdige forsøk. Med datakraft har man sett på en del "små" tall, opp til $10^18$.

Engelsk Wikipedia: Goldbach's conjecture

En roman med sterk tilknytning til Goldbachs formodning er Doxiadis, Apostolos: Onkel Petros og Goldbachs formodning. Pax 2001. Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License