Gottfried Wilhelm von Leibniz

Gottfried Wilhelm von Leibniz. Født 1646 i Leipzig, Tyskland. Død 1716 i Hannover, Tyskland.

Leibniz’ far døde da Leibniz var 6 år gammel, så han ble oppdratt av sin mor. Han jobbet mye med filosofi og jus. Han arbeidet for å få slått sammen igjen de kristne kirkesamfunnene.

Etter en reise til England i 1673 oppdaget Leibniz at han nok var mindre oppdatert i matematikk enn han hadde trodd, og økte innsatsen innen det området. I løpet av kort tid utviklet Leibniz store deler av derivasjons- og integralregningen, uavhengig av, men senere enn, Newton. Dette resulterte i en langvarig krangel med Newton og andre britiske matematikere om hvem som hadde ”prioriteten”.

Leibniz arbeidet også innen en lang rekke andre områder, og korresponderte med over 600 andre vitenskapsmenn.

matematikk.org: Gottfried Wilhelm von Leibniz

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License