Grad

En grad er måleenhet for størrelsen på vinkler, men også på temperatur.

For vinkler deler vi "en hel runde" opp i 360 like store biter. Da blir en rett vinkel 90 grader.

For temperatur har vi Celsiusgrader, Kelvingrader og Fahrenheitgrader.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License