Gradskive

Gradskive kalles også "transportør", og er et verktøy for å måle vinkler.

flickr:5733566647

Skal man spare penger, kan man ta et google-bildesøk på "protractor", finne en gradskive der, skrive ut og kopiere på plast. Da får man fungerende gradskiver som elevene kan klippe ut og som ikke knekker. (Eksempel: Mathsisfun protractor.)

I skolen er gradskiva et fint verktøy for å bli kjent med vinkelbegrepet, men samtidig er det fortsatt slik at elever forventes å lære å konstruere en del vinkler, og at det da ikke er godkjent å tegne de samme vinklene med hjelp av gradskive.

I LK06 står det at etter 7. årstrinn skal eleven kunne gjøre overslag over og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle beregninger.

Ut ifra dette målet kan vi lage ulike didaktiske oppgaver som får eleven til å øve seg på å bruke en gradskive til å måle ulike vinkler i forskjellige
geometriske figurer, og til å tegne mangekanter ved hjelp av gradskive og linjal.

Aktuelle nettsteder for arbeid med gradskive:
grunntall.no
Oppgaveark

Her en en oppgave som illustrerer bruksområdene til en gradskive:

bildegrad.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License