Graf

graf – fra engelsk, kortform av graphic formula, fra gresk graphikos

Undervisningsopplegg

Egenskaper hos grafer
Flaggheising
Funksjonsuttrykk og grafer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License