Gram

Gram er en av de mest benyttede enhetene for måling av masse. Symbolet for gram er g. 1 gram er 1/1000 av et kilogram, 1/100 av et hektogram og 1/10 av desigram. 1 milligram er 1/1000 gram = 0,001 gram. I 1000 milligram tilsvarer 1 gram.

Gram er en avledet måleenhet i SI-systemet, hvor kilogram er grunnenheten. SI-systemet er et internasjonalt system for måleenheter i fysikk og grunnleggende enheter i kjemi og ble innført i 1960. I Norge er det Justervesenet som har ansvar for å følge opp at dette internasjonale systemet blir etterfulgt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License