Gresk tallsystem

Det tidligste greske tallsystem var et additivt tallsystem. Det hadde symbolene | for 1, $\Pi$ for fem, $\Delta$ for ti, H for hundre, $\chi$ for tusen og M for ti tusen, og kunne skrive tall ved å sette disse tallsymbolene inntil hverandre.

Senere gikk grekerne over til et tallsystem hvor bokstavene i det greske alfabetet ga tallrekka, slik at alfa sto for én, $\beta$ for to osv.

Wikipedia: Greek numerals

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License