Grunnleggende begreper

Matematikk

Vi har til vår disposisjon en del grunnleggende begreper som vi bruker når vi skal beskrive virkeligheten. Vi kan imidlertid ikke uten videre gå ut fra at elevene har dannet seg de samme begrepene som vi som lærere har dannet oss, og en del problemer i den forbindelse må vi være oppmerksomme på.

Noen grunnleggende begreper i geometrien:

Undervisningsopplegg

Geometriske former - rygg mot rygg
Grunnformer
Trafikkskiltene - grunnformer

Videoer

Skole i praksis: Bomba
Skole i praksis: Geometri i kirken
Skole i praksis: Geometrisamtale

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License